Excellent
4.7
310 verified reviews
TrustYou
SALE
 • Hera Spa Center

  Zdraví je luxus. Váš luxus.

Aphrodité Beauty

Lázeňské centrum Hera

Pýchou Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE je moderní balneologické centrum Hera, které je rozprostřeno na více než 800 m2 přímo v hotelu. Hera Spa nabízí velmi komfortní prostředí nejen k využití léčivých účinků karlovarské minerální vody. Ta je zavedena přímo do budovy spolu s komplexní nabídkou lázeňských procedur, tvoří základ pro lázeňskou péči nejvyšší úrovně.

Tradiční léčba v Hera Spa ja tak spojená s nejnovějšími poznatky a technologiemi a s využitím nenahraditelného a unikátního přírodního zdroje. Naši lékaři a specialisté jsou Vám k dispozici 7 dní v týdnu a jsou připraveni sestavit léčebný plán přesně podle Vašich potřeb, diagnózy a přání.

Lázeňství

Indikace

Pitná kúra

Životní styl

Lázeňská léčba

Tradice trvající 600 let

Lázeňská léčba v Karlových Varech má velice dlouhou tradici. První léčebné procedury tu byly provozovány již ve 14. století, kdy zde král Karel IV. nařídil vybudovat první lázně, později právě po něm nazvané jako Karlovy Vary.

Lázeňská léčba

Tradice trvající více než 600 let

Lázeňská léčba v Karlových Varech má velice dlouhou tradici. První léčebné procedury tu byly provozovány již ve 14. století, kdy zde král Karel IV. nařídil vybudovat první lázně, později právě po něm nazvané jako Karlovy Vary.

Karlovarské lázně pomáhají ke zlepšení života

K největšímu rozvoji lázeňství v Karlových Varech došlo až v 19. století za přispění mnohých, tehdy pokrokových lékařů. Mnoho tehdejších aplikací našlo své uplatnění i v současném moderním lázeňství. Současná úroveň lázeňství je v České republice jedna z nejvyšších na světě vůbec. Vyvinula se na základě dlouholetých zkušeností a vědeckých metod a je aplikována předními odborníky v oblasti lázeňské medicíny, vysoce kvalifikovanými lékaři – balneology a vysoce kvalifikovaným zdravotnickým personálem.

Lázně v Karlových Varech pomáhají lidem k dosažení plnohodnotné kvality života. Pro hosty je k dispozici především specializovaná lázeňská medicína ale i programy wellness či beauty. Pobyt v lázních lze doporučit nejen nemocným k léčbě, k urychlení rekonvalescence po prodělané akutní chorobě, ke zmírnění jejich chronických potíží, ale i zdravým, k prevenci nemocí, k posílení odolnosti organizmu vůči stresovým a genetickým zdravotním hrozbám, ke zlepšení tělesné a duševní výkonnosti.

 • Vřídlo

 • Pramen Karla IV.

 • Zámecký dolní pramen

 • Zámecký horní pramen

 • Tržní pramen

 • Mlýnský pramen

 • Pramen Rusalka

 • Pramen Václava I.

 • Pramen Libuše

 • Skalní pramen

 • Pramen Svoboda

 • Sadový pramen

 • Pramen Dorotka

 • Pramen Štěpánka

 • Hadí pramen

Indikace lázeňské léčby v hotelu Olympic Palace

Z tradiční karlovarské léčby vychází i program sestavený a používaný v Olympic Palace hotelu. V Hera SPA se specializujeme na tyto indikace:

Indikace lázeňské léčby u nás

Z tradiční karlovarské léčby vychází i program sestavený a používaný v Olympic Palace hotelu. V Hera SPA se specializujeme na tyto indikace:

N

Nemoci trávicího ústrojí

Onemocnění žaludku, jícnu a střev, nemoci jícnu, střevní poruchy, nespecifické záněty střev – Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida, stavy po operacích střev, žaludku, žlučníku a žlučových cest, chronická onemocnění jater a žlučníku, stavy po akutní hepatitidě a toxickém poškození jater, chronické onemocnění slinivky břišní, stavy po akutní pankreatitidě, stavy po transplantacích jater a pankreatu.

N

Nemoci poruch výměny látkové

Metabolické poruchy jako cukrovka, nadváha a obezita, poruchy metabolismu tuků, dna.

N

Nemoci pohybového ústrojí

Degenerativní onemocnění páteře a velkých kloubů, rehabilitace po operacích, poúrazové stavy.

N

Léčení onkologicky nemocných

Následná léčba po ukončení onkologické léčby.

N

Paradentóza

Onemocnění zubních dásní.

N

Neurologická onemocnění

Podpůrná léčba.

Obecné kontraindikace lázeňské léčby

Bohužel léčbu nelze aplikovat a využít vždy. V níže uvedených případech je zcela klíčová konzultace u lékaře a další nastavení postupu, tak aby léčba nebyla naopak na škodu.

 • Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka
 • Všechny nemoci v akutním stádiu
 • Stavy po trombóze
 • Labilní diabetes mellitus
 • Opakující profuzní krvácení všeho druhu. Kachexie všeho druhu
 • Nedoléčené zhoubné nádory se zjistitelnými známkami pokračování nemoci
 • Epilepsie, psychózy a duševní poruchy s asociálními projevy
 • Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách
 • Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna
 • Kouření u dorostu a u nemocných
 • Těhotenství
 • Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu
 • Hypertenze na 120 mm Hg diastolického tlaku
Pitná kúra

Nejdůležitější součást karlovarské lázeňské léčby

Základem tradice klasického karlovarského lázeňského léčení je neopakovatelný a jedinečný přírodní zdroj – minerální voda, jejíž účinky jsou prověřené dlouhodobou praxí. Minerální voda je nejdůležitější součástí karlovarské lázeňské léčby. Věnujte jí náležitou pozornost a dodržujte lékařem předepsané prameny, množství a dobu pití.

Pitná kúra

Nejdůležitější součást karlovarské lázeňské léčby

Základem tradice klasického karlovarského lázeňského léčení je neopakovatelný a jedinečný přírodní zdroj – minerální voda, jejíž účinky jsou prověřené dlouhodobou praxí. Věnujte jí náležitou pozornost a dodržujte lékařem předepsané prameny, množství a dobu pití.

Prameny – vřídelní voda – pitná kúra

Kvalita karlovarské minerální vody je v průběhu staletí neměnná. V karlovarských pramenech je přítomna většina prvků periodické tabulky, běžně je analyzováno přes 40 prvků potřebných pro lidský organismus.

Karlovarská minerální voda se tvoří v hloubkách cca 2 500 metrů pod povrchem zemským. Veřejnosti je přístupná v 15 pramenech, které se od sebe liší teplotou a množstvím rozpuštěného oxidu uhličitého. Každý pramen je tak dle rozdílů teploty a proplynění jiný a s jiným účinkem. Vedle pozitivního vlivu na celý trávicí trakt a pohybové ústrojí podporuje pitná kúra čištění organismu.

Desatero pitné kúry

Karlovarská termální minerální voda je složitou, vysoce koncentrovanou směsí přírodních látek, která není určena ke stálému či neregulovanému užívání. Věnujte ji, prosím, náležitou pozornost a dodržujte lékařem předepsané prameny, množství a dobu pití. Pitná léčba se provádí především před jídlem. Minerální vodu pijte 3-10 minut z pohárků o obsahu 2 dl. Mezi jednotlivými pohárky je vhodná přestávka 5-10 minut.

   1. Karlovarskou termální minerální vodu je doporučeno užívat výhradně po konzultaci s lázeňským lékařem s potřebnou erudicí.
   2. Karlovarskou termální minerální vodu je pro dosažení plného léčebného efektu doporučeno užívat v přímé blízkosti pramenní vývěrů.
   3. Karlovarskou termální minerální vodu je doporučeno pít výhradně z tradičně tvarovaných porcelánových či skleněných pohárků.
   4. Léčebnou kúru není vhodné kombinovat s konzumací alkoholu či kouřením tabákových výrobků; škodlivá je i pasivní inhalace tabákového kouře.
   5. Součástí pitné kúry je i tělesný pohyb – je proto velmi vhodné užívat vodu při pomalé chůzi.
   6. Pitná kúra by měla probíhat v duševní pohodě, beze spěchu, v uvolnění.
   7. Pitnou kúru je doporučeno opakovat v lékařem stanovených periodách.
   8. Pitná kúra je malou slavností, v jejím průběhu nelze rušit ostatní klienty.
   9. Minerální vodou nelze zalévat okolostojící rostliny nebo ji vylévat na podlahu kolonádních prostor.
   10. Při odběru vody z pramenní vázy se nelze dotýkat pramenního stojanu či výtokových trubic.
Zdravý životní styl

Stravovací režim, fyzická aktivita a celková pohoda

Základem Programu zdravého životního stylu je ukázat aktivity a styl stravování, který je možné dodržovat i v domácím prostředí. Životní styl je faktor, který ovlivňuje naše zdraví až z 80%. Pouze zbývajících 20% je dáno ostatními vlivy jako je dědičnost a následná zdravotní péče.

Zdravý životní styl

Stravovací režim, fyzická aktivita a celková pohoda

Základem Programu zdravého životního stylu je ukázat aktivity a styl stravování, který je možné dodržovat i v domácím prostředí. Životní styl je faktor, který ovlivňuje naše zdraví až z 80%. Pouze zbývajících 20% je dáno ostatními vlivy jako je dědičnost a následná zdravotní péče.

Zdravý životní styl

Pobyt v lázeňském zařízení Vám nabízí všechny předpoklady pro celoživotní změny. Poskytneme Vám v příjemném prostředí, při individuálním přístupu a v období Vaší relaxace návod, jaké udělat drobné kroky k velkým výsledkům.

Základem Vámi nově zvoleného stravovacího režimu je konzultace s nutričním terapeutem, který podle Vašich zvyklostí nastaví jídelní plán, s vyloučením Vámi netolerovaných potravin a surovin. Strava bude připravována z čerstvých surovin, vhodně vybraných podle ročního období a s přihlédnutím k celkovému zdravotnímu stavu.

Do životního stylu řadíme především stravovací režim, fyzickou aktivitu a celkovou pohodu.

Neexistuje jediný správný návod na dodržování zdravého životního stylu, protože potřeby a možnosti každého jedince jsou odlišné. Zdravý životní styl je proto třeba posuzovat individuálně s ohledem na fyzický i psychický stav, věk, pohlaví a zdravotní stav člověka. Lázeňský pobyt je schopen nabídnout veškeré předpoklady k úpravě Vašeho režimu a pod dohledem týmu odborníků nabízí program, který provede pozitivní změnu v nastavení životního režimu.

Diety

Šetřící

Při přípravě pokrmů pro dietu používáme vaření, dušení, pečení, zapékání ve vodní lázni. Strava by měla být připravena do měkka, bez nestravitelných zbytků a tvrdých kůrek. Pokrmy upravujeme na sucho, tuk dáváme do hotového pokrmu

Racionální

Strava bez omezení s přihlédnutím na zásady správné výživy a pestrosti stravy.

Pankreatická

V chronickém stadiu nemoci/ základním požadavkem je snížení množství přijímaných tuků ve stravě a jejich vhodné využití v jídelníčku. Proto je vyloučená úprava pokrmů na oleji – smažení, opékání a grilování na jiných než kontaktních grilech. Používání koření závisí na individuální snášenlivosti a většinou používáme pouze koření „zelené“. Vyřadit nadýmavé potraviny, vše připravit do měkka pro lepší stravitelnost. Zelenina se používá nenadýmavá a pouze vařená.

S omezením zbytků ve stravě

Lehce stravitelná, nenadýmavá strava, mechanicky, chemicky a termicky šetřící. Strava 5x – 6x denně. Nutné vyloučit potraviny se nestravitelnými zbytky. Tuky vkládáme do hotových pokrmů. Mléko zařazujeme individuálně. Konečná úprava ovoce, zeleniny, brambor a některých druhů obilovin je kašovitá (obiloviny – lisujeme). Maso lze ponechat vcelku.

Nízkocholesterová

Snížit množství tuku při přípravě stravy a v případě jeho užití vybírat tuk rostlinného původu nejlépe jednodruhový (rama, olivový, řepkový, slunečnicový). Snížení spotřeby tučného masa, uzenin a vnitřností. Z mléčných výrobků vybíráme nízkotučné, omezujeme spotřebu cukru, sladkostí, moučníků, cukrářských výrobků a bílého pečiva.

Redukční

Hlavní zásadou je vyloučit potraviny, které obsahují cukr v jakékoliv jeho podobě. S tím souvisí omezení sladkých a cukrářských výrobků, pečiva, obilovin, rýže, těstovin, knedlíků, brambor…. Dále se vylučují ze stravy volné tuky ale i potraviny, které obsahují tuk skrytý (tučné maso, uzeniny).

Diabetická

Plnohodnotná strava, rozložená do 5ti denních porcích. Dopolední a odpolední svačinka se donáší na pokoj. Časté zařazení zeleniny a ovoce (méně sladké druhy). Regulovaná strava vhodná při onemocnění – diabetes mellitus I. (i v dětském věku) a diabetes mellitus II.

Bezlepková

Dieta s vyloučením veškeré mouky /pšeničné, žitné, prosné / a potravin z ní vyrobených. Povolená mouka kukuřičná, pohanková a rýžová, cizrnová a bezlepkové směsi. Strava vhodná při onemocnění celiakií.

Bezpurinová

Strava ze které je třeba vyloučit potraviny s vysokým obsahem purinových látek. Strava vhodná při onemocnění dnou.

Strava s vyloučením látek vyvolávající alergické reakce

Vejce, mléko, ořechy, ryby.

Strava vegetariánská, veganská a makrobiotická

Hotel Olympic Palace

Poznejte celý Váš pobyt

 • Amadeus RestaurantAmadeus Restaurant
 • Hera Spa CenterHera Spa Center
 • Sebastian Lobby BarSebastian Lobby Bar
 • Apollo WellnessApollo Wellness
 • Kids CLubKids CLub
 • Karlovy VaryKarlovy Vary
 • Aphrodite BeautyAphrodite Beauty
Léčebné procedury a balíčky

…a všechny naše procedury

Pin It on Pinterest