Excellent
4.7
435 verified reviews
TrustYou
  • Lobby bar Sebastian

    Naše historie, naše tradice

Historie hotelu a města

Historie hotelu Olympic Palace je úzce spjata s historií města Karlovy Vary. Hotel leží na ulici Zámecký vrch pojmenované podle hrádku, který jako první stavení v nově založené obci založil v roce 1348 císař Karel IV.

Rozvoj Karlových Varů jako lázeňského města byl později hybatelem změn, které vyústily až k výstavbě a později rekonstrukci hotelu Olympic Palace. Hotel se pak vyvíjel v závislosti na rozkvětu lázeňství a turismu, podobně jako úpadku po světové válce.

Od devatenáctého století se politický a kulturní vývoj Karlových Varů odráží v životě hotelu a lze říct, že v dějinách hotelu se odzrcadlily všechny významné události, jimiž si Evropa a Česká republika prošly ve dvacátém, ale i v 21. století.

14. století

19. století

20. století

21. století

Postaven hrádek Zámecký vrch

Postaven hrádek Zámecký vrch

Již kolem roku 1358 nechává císař Karel IV. v blízkosti objevených vývěrů teplých pramenů vystavět gotický hrádek, později nazvaný Schlossberg (Zámecký vrch). Dnes na ulici za ním sídlí náš hotel – Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE.

Karlovy Vary městem

Karlovy Vary městem

Císař Karel IV. uděluje Horkým Lázním u Lokte, jak se tehdy Karlovy Vary jmenovaly, svobody a práva, jakých v té době požívá blízké královské město Loket. V letech 1370, 1374 a 1376 bude v nově stanoveném městě Karel IV. pobývat.

Obrovský požár

Obrovský požár

Den před oslavami povýšení na město dvě dcery Apolonie Rutendunstové sledují z okna pochodující vojáky a zapomínají, že se na kamenech přetavuje máslo. Propukne požár tak hrozivý, že ze 102 domů ve městě zůstanou pouhé tři. Na obrázku Zámecká věž a znovu vystavěné domy z doby před rokem 1759, kdy město postihne další velký požár.

Přínos dr. Davida Bechera

Přínos dr. Davida Bechera

Přičiněním dr. Davida Bechera se roku 1764 začíná v Karlových Varech vyrábět a vyvážet vřídelní sůl. Becher se zasazuje o umírněné dávky vypité vody a opět zvyšuje prestiž koupelí ve vřídelní vodě. Jeho vědecký soubor zásad mimo jiné propaguje pití vody přímo u pramenů, což povede k budování altánů a později kolonád.

Becherovka jako dar z Anglie

Becherovka jako dar z Anglie

V roce 1805 v domě U tří skřivanů nedaleko pod naším hotelem provozuje koloniál podnikavý Josef Vitus Becher. Jeho dobrý přítel, Dr. Christian Frobrig z Anglie, mu při odjezdu z Varů věnuje recept na likér. O dva roky později Josef Becher začne s výrobou likéru určeného k léčbě onemocnění žaludku a nazve jej English Bitter, později přejmenovaný na – Becherovku.

První kolonáda v Karlových Varech

První kolonáda v Karlových Varech

Již zaniklá kolonáda Nového pramene zřízená v roce 1792 je první stavbou svého druhu v Karlových Varech. Poskytuje lázeňským hostům možnost pobývat u pramenů i za nepříznivého počasí. Brzy přestane vyhovovat a už 14. října 1811 začne výstavba nové. Ta bude opět situována přímo nad řeku, aby se její obraz romanticky zrcadlil na hladině.

Silnice přes Slavkovský les

Silnice přes Slavkovský les

V roce 1818 počíná stavba silnice od Zámeckého vrchu do Horního Slavkova přes Slavkovský les. Silnice do vrchu se záhy spolu s rozmachem karlovarského lázeňství stane významným podnětem k rozvoji zástavby nad Zámeckým vrchem.

První zmínka o stavení na naší adrese

První zmínka o stavení na naší adrese

Na katastrální mapě z roku 1842 se poprvé objevují zastavěné plochy na parcelách s čísly popisnými 618 a 379. Později na nich vyrostou penziony Stadlerových a Oertlových a dnes na nich sídlí Luxury Spa Hotel Olympic Palace. Na obrázku rytina s Tržištěm z roku 1802.

Přestavba stavení na penzion

Přestavba stavení na penzion

Franz Stadler z úspěšné truhlářské dynastie přistupuje na radikální přestavbu staršího domu čp. 618. Vzniká prostý dvoupatrový dům s přízemím a lázeňskými službami, penzion Germania. Vlevo sousedí s hotelem Herzog von York, vpravo s hotelem Westminster.

Železnice pohonem rozvoje

Železnice pohonem rozvoje

Zásadní význam pro rozvoj města má zprovoznění železniční tratě Karlovy Vary – Cheb s napojením na německou síť. O rok později začne jezdit vlak na trati Praha – Karlovy Vary. Železniční spojení bude znamenat výrazné oživení hospodářského života a nebývalý růst návštěvnosti. Na obrázku je Horní nádraží v roce 1935.

Karel Marx u nás v hotelu

Karel Marx u nás v hotelu

Do Karlových Varů přijíždí Karel Marx a ubytovává se v penzionu Germania (dnešním Luxury Spa Hotelu Olympic Palace). Stěžuje si na nesnesitelné lpění lékaře Kugelmanna dodržovat předepsanou léčbu. Už jeho druhou návštěvu v penzionu popíše jeho sponzor Bedřich Engels slovy: „Vrátil se zcela jiný muž, silný, svěží, veselý a zdravý.“

Rozhodnutí o lázeňském hotelu

Rozhodnutí o lázeňském hotelu

I přes pečlivou údržbu penzionu Germania již jeho prostory a služby nevyhovují rozmachu lázeňství v Karlových Varech na počátku 20. století. Dva ze tří synů majitele Stadlera, Anton a Friedrich, pojímají úmysl postavit zcela nový lázeňský hotel. Na obrázku situace před započetím výstavby.

Architektem hotelu 31-letý Otto Stainl

Architektem hotelu 31-letý Otto Stainl

Městské zastupitelstvo a stavební úřad schvalují záměr stavby domu Germania. 26. dubna 1906 se slavnostně otevírá noblesní secesní Městská spořitelna podle návrhu talentovaného architekta Otto Stainla. Objekt bratry Stadlery zaujme natolik, že novou podobou jejich lázeňského domu pověří čerstvě 31-letého Otto Stainla.

Stavebníkem hotelu Josef Waldert

Stavebníkem hotelu Josef Waldert

Stavbu hotelu svěřují majitelé do rukou úspěšného stavebníka Walderta, který se mj. podílel i na stavbě Městské spořitelny. Do výstavby zasahuje náhlá smrt architekta Otto Stainla. Zemřel 12. července 1907 ve věku 32 let. Na obrázku architektův výkres hlavní fasády jako důkaz jeho vyzrálosti.

Staví se zaoceánská loď Olympic

Staví se zaoceánská loď Olympic

V Belfastu je položen kýl, tedy počíná stavba největší zaoceánské lodě světa, Olympicu britské společnosti White Star Line. Za deset let se jméno lodi nesmazatelně spojí s osudy našeho karlovarského hotelu.

Rozmach lázeňské turistiky Karlových Varů

Rozmach lázeňské turistiky Karlových Varů

Na přelomu 19. a 20. století zažívají Karlovy Vary nebývalý rozmach. V roce 1911 se ve Varech bude léčit rekordních 70 905 hostů. Staví se hotely, kolonády, veřejné budovy. Nostalgickou atmosféru počátku 20. století zachycuje pohlednice se Zámeckou věží z roku 1909. Nedaleko nad ní pokračují práce na výstavbě našeho hotelu.

Otevření nového lázeňského hotelu

Otevření nového lázeňského hotelu

V roce 1910 se slavnostně otevírá lázeňský hotel Germania. Hotel má 55 pokojů, 85 lázeňských lůžek, čtyři patra, mansardovou střechu, sedm okenních os, balkony a na průčelí bohatou štukovou výzdobu se secesní ornamentikou. V roce 1914 jej majitelky Marie a Berta Stadlerovy přejmenují na hotel Germania Palais.

Vyplouvá zaoceánská loď Olympic

Vyplouvá zaoceánská loď Olympic

Na svoji první plavbu z britského Southamptonu vyplouvá loď Olympic do New Yorku. Plavba trvá sedm dní. Loď se osvědčí nejen jako luxusní zaoceánská loď pro turisty, ale v průběhu 1. světové války přepravuje britské vojáky a v jejím průběhu dokonce potopí německou ponorku U103.

Nový název - Hotel Olympic Palace

Nový název - Hotel Olympic Palace

Po konci 1. světové války a především se vznikem svobodné Československé republiky byl název hotelu již neúnosný. Sestry Stadlerovy mění název na Olympic Palace Hotel podle zaoceánské lodi Olympic, která sedmým rokem brázdí Tichým oceánem. Do štítu průčelí je instalována replika Sochy Svobody. Ta se později stane trnem v oku nacistickým i komunistickým představitelům.

Více než 60 let v zapomnění

Více než 60 let v zapomnění

Až do roku 1935 sloužila úspěšně loď Olympic, stejně jako vzkvétal hotel Olympic Palace. Po hospodářské krizi a s blížícím se nástupem fašismu, později komunismu i raného kapitalismu nastávají těžké časy. Loď je v roce 1935 sešrotována, hotel po 2. světové válce pozbude účelu. Nicméně oba příběhy mají slibná pokračování…

Rekreačními domy Marx a Charkov

Rekreačními domy Marx a Charkov

Po znárodnění a převodu do správy Československých státních lázní Karlovy Vary se hotel mění na lázeňský dům Marx, vedlejší hotel Westminster na lázeňský dům Charkov. Během let dochází k mnoha necitlivým úpravám, například ve vstupní hale je položeno linoleum, ložní prádlo se skládá do peřiňáků a podobně.

Hotel Olympic Palace kulturní památkou

Hotel Olympic Palace kulturní památkou

Po sametové revoluci se v roce 1991 stává nařízením Ministerstava kultury hotel Olympic Palace nemovitou kulturní památkou. Na vedlejší dům Albion (dříve Westminster) se památková ochrana vztahuje pouze z hlediska příslušnosti domu k souboru městské památkové zóny. Nic z toho však nezabrání další destrukci obou hotelů v následujících letech.

Olympic ožívá - a vyplouvá na oceán

Olympic ožívá - a vyplouvá na oceán

Na oceán vyplouvá luxusní loď Millenium. Jedna z restaurací se jmenuje Olympic a interiér je zařízen několika originálními zařízeními z nám známé zaoceánské lodi Olympic. Ožije i hotel Olympic Palace?

Konečný prodej hotelů Olympic a Albion

Konečný prodej hotelů Olympic a Albion

Byť se to nezdá, konečně se blýská na lepší časy. Od nizozemského majitele odkupuje nový majitel hotel Olympic a investuje i do sousedního hotelu Albion. A má s nimi velké plány. V jakém stavu nový majitel hotel Olympic přebírá, je zachyceno na fotografii.

Vytváříme místo pro Hera Spa Center

Vytváříme místo pro Hera Spa Center

Co na obrázku vypadá jako hračka je ve skutečnosti dvacetitunové rypadlo, které se zařezává do svahu za hotelem. O několik metrů níže na tomto místě otevřeme pro naše hosty ultramoderní balneologické centrum Hera.

Zadní trakt vytěžen

Zadní trakt vytěžen

Až do roku 2009 probíhají náročné práce na odtěžení skály v zadním traktu. Celkem je odvezeno na 11 000 kubíků zeminy. O rozsahu prací si uděláte představu při pohledu na profil betonové stěny. Do stavby zasáhne celosvětová krize a přestavba hotelu bude pozastavena až do roku 2013.

Opětovné zahájení stavby

Opětovné zahájení stavby

Od roku 2013 až do slavnostního otevření znovu probíhají intenzivní práce na všech frontách. Nepříliš hodnotný skelet hotelu Albion je rekonstruován a doplněn přístavbou tak, aby se hloubkově srovnal s hotelem Olympic.

Na řadu přichází rekonstrukce fasád

Na řadu přichází rekonstrukce fasád

V první polovině roku 2014 získává finální podobu fasáda v zadní části hotelu Olympic a Albion, dochází k optickému sjednocení v budoucí hotel Olympic Palace. Do konce roku bude citlivě a kompletně zrekonstruována také uliční fasáda dle původních výkresů architekta Steinla. Kruh naplněný všemi spletitostmi 20. století v regionu střední Evropy se pomalu uzavírá.

Slavnostní otevření hotelu Olympic Palace

Slavnostní otevření hotelu Olympic Palace

V roce 2015 probíhaly horečné práce v interiéru hotelu i balneologického a wellness centra. Na úplném konci prací nastává očekávaný den D – 1. září 2015. Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE se slavnostně otevírá lázeňským hostům. Tak ať se Vám u nás líbí!

Postaven hrádek Zámecký vrch

Postaven hrádek Zámecký vrch

Již kolem roku 1358 nechává císař Karel IV. v blízkosti objevených vývěrů teplých pramenů vystavět gotický hrádek, později nazvaný Schlossberg (Zámecký vrch). Dnes na ulici za ním sídlí náš hotel – Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE.

Karlovy Vary městem

Karlovy Vary městem

Císař Karel IV. uděluje Horkým Lázním u Lokte, jak se tehdy Karlovy Vary jmenovaly, svobody a práva, jakých v té době požívá blízké královské město Loket. V letech 1370, 1374 a 1376 bude v nově stanoveném městě Karel IV. pobývat.

Obrovský požár

Obrovský požár

Den před oslavami povýšení na město dvě dcery Apolonie Rutendunstové sledují z okna pochodující vojáky a zapomínají, že se na kamenech přetavuje máslo. Propukne požár tak hrozivý, že ze 102 domů ve městě zůstanou pouhé tři. Na obrázku Zámecká věž a znovu vystavěné domy z doby před rokem 1759, kdy město postihne další velký požár.

Přínos dr. Davida Bechera

Přínos dr. Davida Bechera

Přičiněním dr. Davida Bechera se roku 1764 začíná v Karlových Varech vyrábět a vyvážet vřídelní sůl. Becher se zasazuje o umírněné dávky vypité vody a opět zvyšuje prestiž koupelí ve vřídelní vodě. Jeho vědecký soubor zásad mimo jiné propaguje pití vody přímo u pramenů, což povede k budování altánů a později kolonád.

Becherovka jako dar z Anglie

Becherovka jako dar z Anglie

V roce 1805 v domě U tří skřivanů nedaleko pod naším hotelem provozuje koloniál podnikavý Josef Vitus Becher. Jeho dobrý přítel, Dr. Christian Frobrig z Anglie, mu při odjezdu z Varů věnuje recept na likér. O dva roky později Josef Becher začne s výrobou likéru určeného k léčbě onemocnění žaludku a nazve jej English Bitter, později přejmenovaný na – Becherovku.

První kolonáda v Karlových Varech

První kolonáda v Karlových Varech

Již zaniklá kolonáda Nového pramene zřízená v roce 1792 je první stavbou svého druhu v Karlových Varech. Poskytuje lázeňským hostům možnost pobývat u pramenů i za nepříznivého počasí. Brzy přestane vyhovovat a už 14. října 1811 začne výstavba nové. Ta bude opět situována přímo nad řeku, aby se její obraz romanticky zrcadlil na hladině.

Silnice přes Slavkovský les

Silnice přes Slavkovský les

V roce 1818 počíná stavba silnice od Zámeckého vrchu do Horního Slavkova přes Slavkovský les. Silnice do vrchu se záhy spolu s rozmachem karlovarského lázeňství stane významným podnětem k rozvoji zástavby nad Zámeckým vrchem.

První zmínka o stavení na naší adrese

První zmínka o stavení na naší adrese

Na katastrální mapě z roku 1842 se poprvé objevují zastavěné plochy na parcelách s čísly popisnými 618 a 379. Později na nich vyrostou penziony Stadlerových a Oertlových a dnes na nich sídlí Luxury Spa Hotel Olympic Palace. Na obrázku rytina s Tržištěm z roku 1802.

Přestavba stavení na penzion

Přestavba stavení na penzion

Franz Stadler z úspěšné truhlářské dynastie přistupuje na radikální přestavbu staršího domu čp. 618. Vzniká prostý dvoupatrový dům s přízemím a lázeňskými službami, penzion Germania. Vlevo sousedí s hotelem Herzog von York, vpravo s hotelem Westminster.

Železnice pohonem rozvoje

Železnice pohonem rozvoje

Zásadní význam pro rozvoj města má zprovoznění železniční tratě Karlovy Vary – Cheb s napojením na německou síť. O rok později začne jezdit vlak na trati Praha – Karlovy Vary. Železniční spojení bude znamenat výrazné oživení hospodářského života a nebývalý růst návštěvnosti. Na obrázku je Horní nádraží v roce 1935.

Karel Marx u nás v hotelu

Karel Marx u nás v hotelu

Do Karlových Varů přijíždí Karel Marx a ubytovává se v penzionu Germania (dnešním Luxury Spa Hotelu Olympic Palace). Stěžuje si na nesnesitelné lpění lékaře Kugelmanna dodržovat předepsanou léčbu. Už jeho druhou návštěvu v penzionu popíše jeho sponzor Bedřich Engels slovy: „Vrátil se zcela jiný muž, silný, svěží, veselý a zdravý.“

Rozhodnutí o lázeňském hotelu

Rozhodnutí o lázeňském hotelu

I přes pečlivou údržbu penzionu Germania již jeho prostory a služby nevyhovují rozmachu lázeňství v Karlových Varech na počátku 20. století. Dva ze tří synů majitele Stadlera, Anton a Friedrich, pojímají úmysl postavit zcela nový lázeňský hotel. Na obrázku situace před započetím výstavby.

Architektem hotelu 31-letý Otto Stainl

Architektem hotelu 31-letý Otto Stainl

Městské zastupitelstvo a stavební úřad schvalují záměr stavby domu Germania. 26. dubna 1906 se slavnostně otevírá noblesní secesní Městská spořitelna podle návrhu talentovaného architekta Otto Stainla. Objekt bratry Stadlery zaujme natolik, že novou podobou jejich lázeňského domu pověří čerstvě 31-letého Otto Stainla.

Stavebníkem hotelu Josef Waldert

Stavebníkem hotelu Josef Waldert

Stavbu hotelu svěřují majitelé do rukou úspěšného stavebníka Walderta, který se mj. podílel i na stavbě Městské spořitelny. Do výstavby zasahuje náhlá smrt architekta Otto Stainla. Zemřel 12. července 1907 ve věku 32 let. Na obrázku architektův výkres hlavní fasády jako důkaz jeho vyzrálosti.

Staví se zaoceánská loď Olympic

Staví se zaoceánská loď Olympic

V Belfastu je položen kýl, tedy počíná stavba největší zaoceánské lodě světa, Olympicu britské společnosti White Star Line. Za deset let se jméno lodi nesmazatelně spojí s osudy našeho karlovarského hotelu.

Rozmach lázeňské turistiky Karlových Varů

Rozmach lázeňské turistiky Karlových Varů

Na přelomu 19. a 20. století zažívají Karlovy Vary nebývalý rozmach. V roce 1911 se ve Varech bude léčit rekordních 70 905 hostů. Staví se hotely, kolonády, veřejné budovy. Nostalgickou atmosféru počátku 20. století zachycuje pohlednice se Zámeckou věží z roku 1909. Nedaleko nad ní pokračují práce na výstavbě našeho hotelu.

Otevření nového lázeňského hotelu

Otevření nového lázeňského hotelu

V roce 1910 se slavnostně otevírá lázeňský hotel Germania. Hotel má 55 pokojů, 85 lázeňských lůžek, čtyři patra, mansardovou střechu, sedm okenních os, balkony a na průčelí bohatou štukovou výzdobu se secesní ornamentikou. V roce 1914 jej majitelky Marie a Berta Stadlerovy přejmenují na hotel Germania Palais.

Vyplouvá zaoceánská loď Olympic

Vyplouvá zaoceánská loď Olympic

Na svoji první plavbu z britského Southamptonu vyplouvá loď Olympic do New Yorku. Plavba trvá sedm dní. Loď se osvědčí nejen jako luxusní zaoceánská loď pro turisty, ale v průběhu 1. světové války přepravuje britské vojáky a v jejím průběhu dokonce potopí německou ponorku U103.

Nový název - Hotel Olympic Palace

Nový název - Hotel Olympic Palace

Po konci 1. světové války a především se vznikem svobodné Československé republiky byl název hotelu již neúnosný. Sestry Stadlerovy mění název na Olympic Palace Hotel podle zaoceánské lodi Olympic, která sedmým rokem brázdí Tichým oceánem. Do štítu průčelí je instalována replika Sochy Svobody. Ta se později stane trnem v oku nacistickým i komunistickým představitelům.

Více než 60 let v zapomnění

Více než 60 let v zapomnění

Až do roku 1935 sloužila úspěšně loď Olympic, stejně jako vzkvétal hotel Olympic Palace. Po hospodářské krizi a s blížícím se nástupem fašismu, později komunismu i raného kapitalismu nastávají těžké časy. Loď je v roce 1935 sešrotována, hotel po 2. světové válce pozbude účelu. Nicméně oba příběhy mají slibná pokračování…

Rekreačními domy Marx a Charkov

Rekreačními domy Marx a Charkov

Po znárodnění a převodu do správy Československých státních lázní Karlovy Vary se hotel mění na lázeňský dům Marx, vedlejší hotel Westminster na lázeňský dům Charkov. Během let dochází k mnoha necitlivým úpravám, například ve vstupní hale je položeno linoleum, ložní prádlo se skládá do peřiňáků a podobně.

Hotel Olympic Palace kulturní památkou

Hotel Olympic Palace kulturní památkou

Po sametové revoluci se v roce 1991 stává nařízením Ministerstava kultury hotel Olympic Palace nemovitou kulturní památkou. Na vedlejší dům Albion (dříve Westminster) se památková ochrana vztahuje pouze z hlediska příslušnosti domu k souboru městské památkové zóny. Nic z toho však nezabrání další destrukci obou hotelů v následujících letech.

Olympic ožívá - a vyplouvá na oceán

Olympic ožívá - a vyplouvá na oceán

Na oceán vyplouvá luxusní loď Millenium. Jedna z restaurací se jmenuje Olympic a interiér je zařízen několika originálními zařízeními z nám známé zaoceánské lodi Olympic. Ožije i hotel Olympic Palace?

Konečný prodej hotelů Olympic a Albion

Konečný prodej hotelů Olympic a Albion

Byť se to nezdá, konečně se blýská na lepší časy. Od nizozemského majitele odkupuje nový majitel hotel Olympic a investuje i do sousedního hotelu Albion. A má s nimi velké plány. V jakém stavu nový majitel hotel Olympic přebírá, je zachyceno na fotografii.

Vytváříme místo pro Hera Spa Center

Vytváříme místo pro Hera Spa Center

Co na obrázku vypadá jako hračka je ve skutečnosti dvacetitunové rypadlo, které se zařezává do svahu za hotelem. O několik metrů níže na tomto místě otevřeme pro naše hosty ultramoderní balneologické centrum Hera.

Zadní trakt vytěžen

Zadní trakt vytěžen

Až do roku 2009 probíhají náročné práce na odtěžení skály v zadním traktu. Celkem je odvezeno na 11 000 kubíků zeminy. O rozsahu prací si uděláte představu při pohledu na profil betonové stěny. Do stavby zasáhne celosvětová krize a přestavba hotelu bude pozastavena až do roku 2013.

Opětovné zahájení stavby

Opětovné zahájení stavby

Od roku 2013 až do slavnostního otevření znovu probíhají intenzivní práce na všech frontách. Nepříliš hodnotný skelet hotelu Albion je rekonstruován a doplněn přístavbou tak, aby se hloubkově srovnal s hotelem Olympic.

Na řadu přichází rekonstrukce fasád

Na řadu přichází rekonstrukce fasád

V první polovině roku 2014 získává finální podobu fasáda v zadní části hotelu Olympic a Albion, dochází k optickému sjednocení v budoucí hotel Olympic Palace. Do konce roku bude citlivě a kompletně zrekonstruována také uliční fasáda dle původních výkresů architekta Steinla. Kruh naplněný všemi spletitostmi 20. století v regionu střední Evropy se pomalu uzavírá.

Slavnostní otevření hotelu Olympic Palace

Slavnostní otevření hotelu Olympic Palace

V roce 2015 probíhaly horečné práce v interiéru hotelu i balneologického a wellness centra. Na úplném konci prací nastává očekávaný den D – 1. září 2015. Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE se slavnostně otevírá lázeňským hostům. Tak ať se Vám u nás líbí!

Hotel Olympic Palace

Poznejte celý Váš pobyt

  • Amadeus RestaurantAmadeus Restaurant
  • Hera Spa CenterHera Spa Center
  • Sebastian Lobby BarSebastian Lobby Bar
  • Apollo WellnessApollo Wellness
  • Kids CLubKids CLub
  • Karlovy VaryKarlovy Vary
  • Aphrodite BeautyAphrodite Beauty

Pin It on Pinterest

Pomocí promo kódu WELCOME získáte slevu